Literatuur Majolicategels
zoeken op onderwerp
Verbinding maken met database mysqli
Voor een selectie op onderwerp: toets een zoekterm van minstens 4 letters in het invoervak.
Voor de volledige lijst geranschikt op onderwerp: laat het invoervak blank (beginsituatie).
  
Volledige lijst    ===> 395 onderwerpen gevonden
Jaar Auteur Titel Tijdschrift

1993

Landgraf Eleonore

"15.4 Belgien", p. 175-177

Ornamentierte Bodenfliesen des Mittelalters, 3 banden

1971

Paredis G.

"Alle Dinc Heeft Siinen Tijt", De versierde tegels van Gallifort, p.20-24.

Axis, driemaandelijks tijdschrift van de Speleologische Stichting Deurne, nr. 11, december 1971.

1957

Douillez J.

"De Bekering Saulus", Aanvullende gegevens over een befaamd tegeltableau in het Vleeshuis

ANTWERPEN, Tijdschrift der Stad Antwerpen, 3e jg, nr.2, juli 1957, p.45-47.

1891

GEUDENS, Edmond

(O.L.V. Kerk/ "gallyersteen" vloer in de kapel van de Meerseniers), p.61.

Het hoofdambacht der Meerseniers: godsdienst en kunstzin, liefdadigheid, burgerdeugd, Hoofdstuk V, p.51-63.


z.n.

1) 1878, nø 9 : De Gilde van St Lucas; 2) 1879, nø 10 : Het verleenen van het burgerrecht in de zestiende eeuw; 3) 1881, nø 6, 7, 8, 9 : Het Delftsch aardewerk; 4) 1883, nø 19 : Glasblazerijen te Antwerpen; 5) 1887, nø 9 : Bernard Palassy; 6) 1887, nø 47

DE BELGISCHE ILLUSTRATIE


z.n.

1) Pinchart, Alexandre (deel 17, 1903) ; 2) de Burbure de Wesembeek, Léon (deel 34 (suppl 6), 1968) ; 3) Laurent, Marcel (deel 31 (suppl 3), 1962); 4) Andries, Guido (deel 33 (suppl 5), 1966)

BIOGRAPHIE NATIONALE, publiée par l'Academie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts.

2002

Caignie Frans

A 16th century majolica pavement in Rameyen Castle, Gestel, Belgium. Blz. 441- 442.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

1960

Lane Arthur

A guide to the collection of tiles, Victoria and Albert Museum - London 1960 (2 dr) 88 blz. + 48 blz. fotos


1925

Laurent M.

A jug of 16th century Antwerp maiolica

THE BURLINGTON MAGAZINE, Volume 47, Number CCLXXIII (273), December 1925, p.319-324. Vertaald in "Onze Kunst", 1928 ?)

1915

Rackham Bernard

A new chapter in the history of Italian maiolica

BURLINGTON MAGAZINE XXVII, p.28-35 en 49-55, May 1915.

1887, 1890, 1891

Genard P.

Aantekening over een tafereel in majolica te Antwerpen in 1547 gemaakt.

Provincie Antwerpen, Bulletijn van het Comiteit van Briefwisselende Leden der Koninklijke Commissie van Monumenten en van het bestuur van het Museum van Oudheden enz. te Antwerpen, Jaren 1887-1890, 1891, p.196-201.

1997

Terlouw, W.J.

Aanwinst Europese Keramiek - Tien Antwerpse tegels uit Anjum

KERAMIKA, 1997, n°4, p.15-18

1918

Ottema Nanne

Aardewerk in de noordelijke Nederlanden in gebruik in het laatste kwart van de 16e eeuw

OUDE KUNST, 3e jaargang, nr.9, juni 1918, p.231-241 en nr.10, juli 1918, p.255-264.

1913

Sluyterman K.

Abbaye de Herckenrode. Escalier de l'ancienne infirmerie + Planche 47

Intérieurs Anciens en Belgique, p.14-15: geschiedenis van de abdij; Planche 47.

1973

Allan J.W.

Abu'l-Qasim's treatise on ceramics, Ashmolean Museum, Oxford - reprinted from IRAN XI, 1973, p.111-120.


1996

Lettany Lieve

Afval? In de gracht! Archeologisch onderzoek in de Drie Hespenstraat, p. 87-107.

BRABOM 1. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg

1988, juni

Schianchi Lucia Fornari

Al Piedi della Badessa. Un pavimento maiolicato per Maria De Benedetti, Badessa di S.Paolo dal 1471 al 1482 (Galleria Nazionale di Parma), with an english translation by Nancy Birch Podini, 190 blz.


1978

Vis E.M. und de Geus C.

Altholländische Fliesen - Band I


1978

Vis E.M. und de Geus C.

Altholländische Fliesen - Band II


1967

Cataloog

An important collection of Islamic Pottery, Italian Maiolica and Renaissance Bronzes. Monday November 20, 1967. Illustrated catalogue. 63 blz.


1919

Rackham Bernard

An unpublished flemish primitive, (letter)

THE BURLINGTON MAGAZINE, Vol. XXXIV, maart 1919, pp.121-122.

1997

Rosen Jean

Analyses de Faïences en Laboratoire (Fluorescence X). Methodologie, premiers résultatas, et limites - Laboratory analyses of Faïence (X-Ray Fluorescence). Methodology, first results, and limitations,

Salon International Céramique de Collection et des Arts du feu, Paris, 1997, p.40-52.

1953

Helbig J.

Ancienne céramique de carrelage et de revêtement en Belgique

REVUE BELGE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE L'ART, tôme XXII, 1953, p.219-240. [IRPA 738.82 (439) RBP 73/1953]

1984

Berti Fausto

Antiche Maioliche di Montelupo, secoli XIV-XVIII, Montelupo Fiorentino, Museo della Ceramica e del Territorio, 1984, 112 blz.


1976-1978

Voet L.

Antwerp Drawings and Prints - 16th - 17th centuries


1985

VAN den NIEUWENHUIZEN, J. Dr.

Antwerpen in 1585


1986

Van Isacker Karel en Van Uytven Raymond

Antwerpen, twaalf eeuwen geschiedenis en cultuur, Mercatorfonds, 435 blz. (o.a. Kunstnijverheid, p.159-160; Een ongeziene commerciële bloei, p.93-102)


1971

Korf Dingeman en Hijmersma H.J. (ook HYMERSMA)

Antwerps plateel

MEDEDELINGENBLAD NEDERLANDSE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE CERAMIEK, 62/63, 1971, 79 blz.

1956

Helbig J.

Antwerps plateel, p. 145-149.

Catalogus tentoonstelling Scaldis in Antwerpen, 1956

2004

Caignie Frans

Antwerps? Antwerps! p. 4-13

Tegel 32/2004

1935

Van Herck Ch.

Antwerpsch plateel

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 11, 1935, p.187-190. 1) Nog eene bevloering van het Herckenrode-type; 2) Eene bevloering in O.L.V.Kerk; 3) Schotelkens van geconterfeyt geleyers; 4) Geschilderde teljooren.

1930

Van Herck Ch.

Antwerpsch plateel uit de 16e en 17e eeuwen. Naar aanleiding van de Tentoonstelling van Oud Vlaamsche Kunst. + foto Antwerps plateel: 6 alberello en 1 bord

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 6, 1930, p. 89-97.

1936

Van Herck Ch.

Antwerpsch plateel, De Saulus' bekering van 1547 en enkele aanverwante fragmenten. + foto Saulus' Bekering + foto Omlijstingen van Antwerpsche tegeltableaux (museum Frans Claes) + foto Omlijstingen van Antwerpsche tegeltableaux (Vleeschhuis museum)

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 12, 1936, p.62-66.

1941

Van Herck Ch.

Antwerpsche ornamenttegels der 16e eeuw

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 17, 1941, p.28-36.

1944/1945

Van Herck Ch.

Antwerpsche tegels van omstreeks 1558 in Portugal

KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING van ANTWERPEN, deel 20 en /21, 1944-1945, p.128-130. + Pl. 24.

2011

Geyskens Leon

Antwerpse inlegtegels in een Europese context, pp. 100

Rapporten van het stedelijk informatiecentrum archeologie en monumentenzorg, nr. 7 (2011). ook op http://www.tegels-uit-antwerpen.be en op https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/publicaties-archeologie/tijdlijn

2017

Caignie Frans

Antwerpse majolicahuisnaamplaten uit de zestiende eeuw

Tegel 45-I/2017, p. 4-13

2018

Caignie Frans

Antwerpse majolicahuisnaamplaten: de 'Penseeblom' teruggevonden, 58-59

Tegel 46/2018

1992/1993

Dumortier Claire en Oost Tony

Antwerpse majolicategels uit het voormalig refugiehuis van de abdij van Hemiksem, p. 23-29.

BLIK IN DE BODEM, recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen, tentoonstelling Vleeshuis, 24.10.92 tot 24.01.93

2012

Caignie Frans

Antwerpse majolicategeltableaus met parelranddecor.

Tegel 40/2012, p. 4-13

1996

Dumortier Claire

Antwerpse zalfpotten in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, p. 119-124.

BRABOM 1. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg

1888

Genard P.

Anvers à travers les âges, Tôme II. p.11: plan van Antwerpen - 1250 Cammerpoort; p.461-462: Guido Andries ; p.578-582: Floris de Vriendt. [SBA AMVC 168.054]


1998

Veeckman Johan

Archeologie in Antwerpen, 45 blz., Stad Antwerpen 1998.


2004

Veeckman Johan

Archeologie in Antwerpen. Een chronologische bibliografie. 51 blz.


1991

Veeckman Johan

Archeologisch onderzoek aan de Schoytestraat en Guldenberg. p. 113-117.

Stad Antwerpen. Cultureel Jaarboek IX, 1991

1990

Oost Tony en Bungeneers Joke

Archeologisch onderzoek in het voormalig bisschoppelijk paleis

CULTUREEL JAARBOEK STAD ANTWERPEN VIII - 1990, p. 53-58.

2005

Bellens Tim & Veeckman Johan

Archeologisch onderzoek naar het voormalig augustijnenklooster in de Kammenstraat, p.225-228

BRABOM 6. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg

1982

Zane Angio

Arte Ceramica Veneta nel terzo Fuoco; 180 blz.


1997

Leroy Catherine

Avers et Revers des pavements du château d’Ecouen.

Revue de l’Art, Objets d’art, n°116/1997-2, p. 27-41.

2006

meerdere auteurs

Azulejería e Valencia, de la edad media a principios del siglo XX / Tile design in Valencia, from the Middle Ages through the early 20th century. 318 blz.


2002

Geyskens Leon

Beelden en plaketten uit pijpaarde te Antwerpen, p. 9-114.

BRABOM 5. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg

1902/1903

Pit A.

Berichten over Nederlandsche Musea

BULLETIN UITGEGEVEN DOOR DEN NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND, 4e jaargang, 1902-1903, p.19, 43-45, 123-127.

1985

Maclot Petra

Betegeling als decoratieve wandafwerking in het Antwerpse burgerinterieur omstreeks 1585, p. 45-47

Rijke vorm en bonte kleur in 't Antwerps stadsinterieur. Begeleidende publicatie bij de stadstentoonstelling 17 augustus - 29 september 1985,

1992/1993

Cataloog

BLIK IN DE BODEM, recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen, tentoonstelling VLEESHUIS 24-10-92 tot 24-01-93, 127 blz. met o.a. 1) p. 23-29: Claire Dumortier, Tony Oost - Antwerpse majolicategels uit het voormalig refugiehuis van de abdij van Hemik

BLIK IN DE BODEM, recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen, tentoonstelling Vleeshuis, 24.10.92 tot 24.01.93

2008

Cataloog

Bonhams London, Fine European Ceramics, Auction catalogue, Wednesday 14 May 2008, London.


2001

Delmas Dominique

Carreaux Décoratifs de l'Epoque Ottomane. 44 blz.


2012

Caignie Frans, Dumortier Claire, Paulke Matthias

Carreaux en majolique anversoise dans le château de Pierre-Ernest de Mansfeld à Luxembourg

Archaeologia Mosellana, 8/2012, 225-273

1926

Francon Francois

Carreaux historiés du pavage de Brou

Bulletin de la Société littéraire, historique et archéologique de Lyon, 1926, p.72-96.

1930 ca. ?

z.n.

Catalogus Merken Majolica, Aardewerk & Porselein: Italië, Zwitserland, Duitsland, Holland, China, Japan, ...


1984

Tichelaar Pieter Jan

Catalogus Tinglazuur Aardewerk en Tegels, Fries Aardewerk Museum De Waag - Makkum, 78 blz.


1990

Cataloog

Ceramiche di Deruta, secoli XV-XVI. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, n° 21, 1990. 49 blz.


2002

Dumortier Claire

Céramique de la Renaissance à Anvers, De Venise à Delft. 280 blz.


2003

Dumortier Claire

Céramique de la Renaissance à Anvers, Exposé, p. 219-232.

Bulletin de la Classe des Beaux-Arts, 6e série, tôme XIV, 7-12, 2003, Académie Royale de Belgique.

2002

Vince Alan & Brown Duncan H.

Characterization and identification of tin-glazed ceramics using inductively-coupled plasma spectroscopy. P.465-474.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

1993

Cataloog

Châteaux de Faïence, XIVe-XVIIIe siècle, Musée-Promenade de Marly-le-Roi-Louveciennes, 9 octobre au 12 décembre 1993. 119 blz.


2003

Dupuy, Christel

Cipriano Piccolpasso auteur des Tre Libri dell'Arte del Vasaio et le cardinal François de Tournon, p. 110-125.

Majoliques Européenes. Reflets de l'estampe Lyonnaise.

2005

Stoffels Paul

Collectie dokter C. van Tyen / Tentoonstelling oud-hollandse tegels en majolica uit de verzameling Van Tyen. p.190-202

Jaarboek 2005, Oud-Monnickendam

1886

De Burbure Léon

Communication à la Séance du 1 août 1886

BULLETIN DE L'ACADEMIE ROYALE D'ARCHEOLOGIE DE BELGIQUE, 1886, p.151-155

1962

Baudouin Piet

Contract abdis van Herkenrode - Peter Frans van Venedigen

Transcriptie van het archiefdocument door Piet Baudouin

1975/1976

Korf Dingeman

De "Anjum-tegels", een belangrijke vondst

ANTIEK, 11e jg, 1975/1976, p.429-431.

1992/1993

Dumortier Claire

De 'geleyerspotbackers' in de Schoytestraat te Antwerpen, p. 109-111.

BLIK IN DE BODEM, recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen, tentoonstelling Vleeshuis, 24.10.92 tot 24.01.93

1978, september

Cataloog

De 'Motte' van Boutersem, Geschiedenis en Keramiek. Tentoonstelling 9 en 10 september 1978. 48 blz.

Kring voor Heemkunde, uitgave XIII, 1978

1978

Cataloog

De 'Motte' van Boutersem. Geschiedenis en keramiek. Catalogus, Kring voor Heemkunde, uitgave XIII. 48 blz.


1959

Groneman A.

De 16e-eeuwse tegelvloeren in het kasteel der Nassau's te Breda en enige andere producten van oud-nederlandse majolicanijverheid; een nieuwe toeschrijving aan Guido Andries.

MEDEDELINGENBLAD NEDERLANDSE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE CERAMIEK, 16 (1959), p.1-25

1983

Verhaeghe Marjan

De Antwerpse tegelproductie in de 16de eeuw, p.99-113.

Jaarboek Cornelis Floris 1983

1985

z.n.

De bekering van Saulus

1585-1985, Antwerpen en de scheiding der Nederlanden. Tentoonstellingen, Voordrachten, Historische en Folkloristische manifestaties, april - december 1985, (klein formaat) p. 64-65.

1985

Maclot Petra

De bevloering als decoratief element in het Antwerpse burgerinterieur omstreeks 1585, p. 13-16

Rijke vorm en bonte kleur in 't Antwerps stadsinterieur. Begeleidende publicatie bij de stadstentoonstelling 17 augustus - 29 september 1985,

1959

Wolf H.J.

De bevloering van de open galery van het zuidelijk voorgebouw van het kasteel van Breda. Blz. 25-28.

Ons Leger (Nederland), 43 (1959), 2.

1955

Smekens F.

De Ceramiek

Antwerpens Gouden Eeuw: Kunst en Kultuur ten tijde van Plantin; Tentoonstellingscatalogus, Antwerpen 13 augustus - 2 october 1955, p. 170-179.

1957

Helbig J.

De Ceramiekkunstenaars II, Van de Middeleeuwen tot de Moderne tijden,

FLANDRIA NOSTRA. Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen door de tijden heen. 1957 (deel II), blz.439-461.

1985

Lubberding H. e.a.

De deventer Majolicaoven. 56 blz.

MEDEDELINGENBLAD NEDERLANDSE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE CERAMIEK, 119/120, 1985/3-4.

2005

VANCLOOSTER, Dirk

De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen. 207 blz.


1924

Ottema Nanne

De Friesche Majolica uit de eerste helft van de 16e eeuw.

Fries Museum, Facetten 12, p. 352-368.

1920

Ratinckx J.

De graveerkunst te Antwerpen tijdens de 16e en 17e eeuw

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 4, 1920, p. 45-47.

2000

Veeckman Johan, e.a.

De inhoud van de afvalput van de Groote Schalien Loove: speuren naar de 17de-eeuwse bewoners, p. 115-190. (Majolica/Faience 115-124)

BRABOM 4. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg

1998

Buyle Marjan

De kleurige afwerking van het renaissance-interieur in Antwerpen (16de eeuw). Enkele beschouwingen bij recente en minder recente vondsten, p. 79-87.

BRABOM 2. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg

2009 september

Caignie Frans

De majolica tegelvloer in de kapel van kasteel Rameyenhof te Gestel - Studierapport, pp. 332, ca. 285 afbeeldingen in kleur, genaaid.

eigen uitgave

2021

Geyskens Leon en Caignie Frans

De majolicapapkommen van het Maagdenhuis. Beschrijvende en vergelijkende studie, pp. 150

Rapporten van het stedelijk informatiecentrum archeologie en monumentenzorg, nr. 22 (2021). ook op http://www.tegels-uit-antwerpen.be en op https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/publicaties-archeologie/tijdlijn

1997

Oost Tony

De majolicaproductie te Antwerpen tijdens de 16de en de 17de eeuw: nieuwe bevindingen

Jaarboek 1996 - 1998, Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, p.186-189. Lezing gehouden op 5 november 1997.

2006

Caignie Frans

De majolicategels van Ten Duinen gepositioneerd in de Antwerpse majolicategelproductie, p. 227-264.

Novi Monasterii, Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Themanummer "Middeleeuwse tegels in cisterciënzerabdijen, De tegelcollectie van Ten Duinen in een internationale context", Vol. 5 - 2006.

1992/1993

Veeckman Johan, e.a.

De materiële leefwereld van onze voorouders. Opgravingen aan de Zwartzusterstraat, p. 31-47.

BLIK IN DE BODEM, recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen, tentoonstelling Vleeshuis, 24.10.92 tot 24.01.93

2005

Smeets Maarten

De opgravingen van Herkenrode. Archeologische vondsten in hun context bekeken. 12 blz.

Het Stadsmus, december 2005 - nr. 1.

1925

Ottema Nanne

De opkomst van het Majolica-bedrijf in de Noordelijke Nederlanden

OUD-HOLLAND, Jg. XLII, Aflev. I-IV, 1925, p.237-262.

1926

Ottema Nanne

De opkomst van het majolika-bedrijf in de Noordelijke Nederlanden, 1926, 26 blz.


1938

Philippen, L.J.M. pr

De Oud-Antwerpsche Majolica. (Archivaris van de Commissie van de Commissie van Openbaren Onderstand van Antwerpen). 36 blz. + 34 blz. foto's.


1794 (1978)

Paape Gerrit

De Plateelbakker of Delftsch Aardewerkmaaker. 96 blz. + 5 platen. Facsimile van werk uit 1794.


1887

Van Spilbeeck Désiré

De potbakker Guido Andries

DE VLAAMSCHE SCHOOL, XXXIIIe jg., Antwerpen, 1887, p.7. [SBA B10930]

1920

Hoynck van Papendrecht, A.

De Rotterdamsche plateel- en tegelbakkers en hun produkt 1590-1851, bijdrage tot de geschiedenis der oude Noord-Nederlandsche majolica. DVD ingesloten in "Tegels uit Rotterdam.", de Jager en Schadee.


1966

Schittekat P.

De schat in het zand (Duinenabdij, Koksijde), 131 blz.


z.j.

z.n.

De Sint Bernardusabdij in ADUARD, Beschrijving van de geschiedenis van de Abdij, 8 blz.


1922

Neurdenburg Elisabeth

De twee majolica-tegels uit het Refugium van de Abdij van Aduard in de stad Groningen.

JAARBOEK VAN DEN NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND (OUDHEIDKUNDIG JAARBOEK), 2e Jg, december 1922, p.170-178.

1933

Kesteloot L.

De verzameling Frans Engels

Antwerpens Oudheidkundige Kring, jaarboek IX, 1933, p.23-42

1934

Demeyere V.

De vlaamsche volkskunst. Meubelen, plateelwerk en porselein, ijzer-, koper- en tinwerk, glaswerk, vlechtwerk, volksprenten, godsd. huisversieringen, knipwerk, huisel. werken, juwelen, snuisterijen.


1999

Veeckman Johan en Dumrtier Claire

De voorwerpen in majolica uit een afvalput in het Steen te Antwerpen, p. 135-192.

BRABOM 3. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg

1989 september

Nijenhuis Peter

De wandversiering omstreeks 1600. Tegels en fragmenten uit het Arnhems Bodemdepot. P. 54-67.

Kroniek, Uitgave van de Oudheidkundige en Historische Afdeling van het Gemeentemuseum Arnhem, jg 6, nr. 3

1975/1976

Korf Dingeman

De zeskante "Anjum-tegels" in het Fries Museum; waar komen ze vandaan?

ANTIEK, 11e jg, 1975/1976, p.342-365.

1929

Rackham Bernard

Der Majolicamaler Giovanni Maria von Castel Durante, II

PANTHEON, 3, 1929, p.88-92. (II. Fortsetzung vom Septemberheft). Betreft: Giovanni Maria van Castel Durante (2e helft 16e eeuw)

1987

Busti Giulio

Deruta, L'art de la Ceramique. Catalogue de l'exposition à Limoges, 24 juillet au 20 septembre 1987. 145 blz,


1991

Dumortier Claire

Des carreaux en majolique anversoise conservés aux Musées royaux d'Art et d'Histoire

BULLETIN VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS - Jubelpark, Brussel, Deel 62, 1991, p.221-241

1997

Dumortier Claire

Des majoliques d’Anvers aux Faïences de Delft - From Antwerp majolica to Delft faïence,

Salon International Céramique de Collection et des Arts du feu, Paris, 1997, p.31-37.

1991

Dumortier Claire

Description d'un atelier de majoliques à Anvers au XVIe et début XVIIe siècle

ITALIAN RENAISSANCE CERAMICS, p.241-246. (Colloquium British Museum, London, 2-5. September 1987), Edited by T. Wilson, London 1991.

1996

Joliet Wilhelm

Die Geschichte der Fliese. 147 blz., 381 kleurafb.


1997

Chastel, André

Die Groteske, Streifzug durch eine zügellose Malerei, 104 blz.


2002

Rosen Jean

Diffusion de la technique et production de majolique en France au XVIe et XVII siècles. P. 333-345.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

2002

Hurst John

Distribution and consumption of majolica in Brittain. P. 313-331.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

2002

Ravoire Fabienne

Distribution et consommation de la majolique d'origine française, italienne et des Pays-Bas en France à la Renaissance (du début du XVIe siècle au début du XVIIe siècle). P.347-370.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

1959 Edition

z.n.

diverse definities

The Encyclopedia Americana

1984

Hoekstra T.J.

Domplein, Domkerk

Archeologische en bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht, (Overdruk Maandblad Oud-Utrecht 1985-4), p.105-108.

2007

Vermunt Marco

Drie 16e-eeuwse majolica-ovens uit Bergen op Zoom. Blz. 376-385.

Westerheem, jg 56 - oktober 2007

1993/1994

Scholten Frits

Dutch Majolica & Delftware (1550-1700) from the Edwin van Drecht Collection, tentoonstelling 'Een bort dat wel geschildert is', Den Haag, 26-11-93 tot 30-01-94, 263 blz., 225 fotos.


1984

Van Dam Jan Daniel en Tichelaar Pieter Jan

Dutch Tiles in the PHILADELPHIA Museum of Art; Essays by Jan Daniel van Dam and Pieter Jan Tichelaar, 1984, 230 blz.


1918

Rackham Bernard

Early dutch maiolica and its english kindred

THE BURLINGTON MAGAZINE, Volume 33, October 1918, p.116 en November 1918, p.190

1926

Rackham Bernard

Early Netherlands maiolica with special reference to the tiles at The Vyne in Hampshire. 136 blz.


1926

Rackham Bernard

Early Netherlands maiolica with special reference to the tiles at The Vyne in Hampshire. 136 blz.


1980

Geyskens Leon

Een "anjum"-tegel te Antwerpen. p. 118-119.

Hades, Periodiek tijdschrift van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 19e jg., nr. 33, 1980, Bulletin 8, 9, 10.

2003

Dumortier Claire

Een 16de-eeuwse majolicavloer in de kapel van het hof van Rameyen in Gestel, Deel I: Historisch en iconografisch kader, p. 1-8.

Gentse bijdragen tot de interieurgeschiedenis, vol. 32, 2003.

2003

Caignie Frans

Een 16de-eeuwse majolicavloer in de kapel van het hof van Rameyen in Gestel, Deel II: Onderzoeksmethodes en conclusies, p. 9-32.

Gentse bijdragen tot de interieurgeschiedenis, vol. 32, 2003.

1978

Peeters Ludo

Een afvalkuil op Gallifort

Turninum, driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring Deurne, 1978 - 18.

1992/1993

Bungeneers Joke

Een afvalput in het voormalige bisschoppelijk paleis, p. 13-22.

BLIK IN DE BODEM, recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen, tentoonstelling Vleeshuis, 24.10.92 tot 24.01.93

1992/1993

Schaaf Anja

Een afvalput op de Guldenberg, p. 63-71.

BLIK IN DE BODEM, recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen, tentoonstelling Vleeshuis, 24.10.92 tot 24.01.93

1998

Caignie Frans en Oost Tony

Een Antwerps tapijt ... of het verhaal van twee aansluitende tegels. p. 2-12.

Tegel 26/1998

1936

Nicaise H.

Een Antwerpsch glasschilder in de Abdij van Herckenrode

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 12, 1936, p.56-61.

1937

Van Herck Ch.

Een Antwerpsch tegeltableau der "Drie Goddelijke Deugden"

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 13, 1937, p.73-74. + Pl. XII.

1932

Van Herck Ch.

Een Antwerpsche 'geleyse lampetschotel' uit de 16e eeuw

JAARBOEK ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 8, 1932, p.54-57.

1998

Oost Tony

Een belangrijke aanwinst voor het museum Vleeshuis: vijf Antwerpse majolicategels uit de vroege 16de eeuw, p. 111- 125

BRABOM 2. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg

2005?

Stoffels Paul

Een bijzondere tegelvondst, p.86-89

?

1966/1967

Heukenfeldt Jansen Marie-Anne

Een Faenza tegel uit 1528

ANTIEK, 1e jg, 1966/1967, nr.5, p.2-4.

2002

Veeckman Johan

Een majolica-atelier in de Aalmoezenierstraat te Antwerpen

Archeologia Mediaevalis, 25/2002, p.87-88.

1985

Swimberghe, Piet

Een merkwaardige reeks majolicategels

Stadsarcheologie, Bodem en Monument in Gent. Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie vzw, jg. 9, nr. 3, p. 34-35.

1937

Philippen, L.J.M. pr

Een merkwaardige verzameling oud-Antwerpsch plateel

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 13, 1937, p. 25-41. + Pl.

1998, november

Biesboer Pieter

Een onbekende ruiter. P. 51-54

Tableau Fine Arts Magazine, Tijdschrift voor beeldende kunst en antiek, 21 ste jg.,nr. 2.

1995

Maclot Petra

Een vijfde vondst van renaissance plafondbehang in het pand Markgravestraat 12 Antwerpen.

BULLETIN VAN DE ANTWERPSE VERENIGING VOOR BODEM- EN GROTONDERZOEK, 1995, nr.1-2, p.22-30.

1944/1945

Van Herck Ch.

Een vondst van Antwerpsche tegeltableaux uit het einde der XVIe eeuw

KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING van ANTWERPEN, deel 20 en /21, 1944-1945, p.121-127. + Pl. 19-23.

1995

Caignie Frans

Een wapenschild op majolicategels - een les in heraldiek. P. 4-7.

Tegel 29/2001

1965

Berendsen Anne Dr.

Elseviers Tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen. 287 blz.


2006

Laureys Dirk & Migom Serge

Erfgoedgids. Van Sprookjestuin tot Modelstad. Antwerpen 1930 en de tentoonstellingswijk.


1937

Chompret J.

Essai sur le pavage de Brou et la céramique flamande du XVIe siècle

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 13, 1937, p.43-71. + Pl.

2005

Cataloog

European Ceramics, Dutch Delftware and Glass

Catalogus van de veiling Christie's, Amsterdam, 2 november 2005, p76-89 en p. 56

1947

Helbig J.

Faïences Anversoises postérieures aux guerres de réligion

BULLETIN van de KMKG, 1947, p.2-19

1953

Helbig J.

Faïences de Rouen

BULLETIN van de KMKG, 1953, p.24-36. [CONS H 72339]

1985

Cataloog

Faïences de Rouen. 120 blz.


1956

Vecht A.

Faiences primitives des Pays-Bas du Nord. P. 17-31.

Cahiers de la Céramique et des Arts du Feu, n° 2, mars 1956.

1991

Tiles & Architectural Ceramics Society

Fired Earth. 1000 years of tiles in Europe. Touring exhibition. 179 blz


1903

Becking

Fliesenböden nach Gemälde des XV. XVI. Jahrhunderts


1995

Hendrickx Marc

Florale motieven in 'De Witte Engels', Zwartzusterstraat 10-12 te Antwerpen.

BULLETIN VAN DE ANTWERPSE VERENIGING VOOR BODEM- EN GROTONDERZOEK, 1995, nr.1-2, p.31-50.

2007

Van den Akker, Minze

Fries Aardewerl. Majolika - Faience - Kerfsnee. Harlinger Aardewerk Museum. Collectie Minze van den Akker. 416 blz.


1982

Tichelaar Pieter Jan

Fries Tinglazuur Aardewerk. (Met een herdruk van twee studies door Nanne Ottema verschenen in het 27e deel van De Vrije Fries, 1924.)

Fries Museum Facetten, 12.

1924

Ottema Nanne

Friesche Majolica. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Nederlands Aardewerk.

Fries Museum, Facetten 12, p. 18-71.

1982

Van Dam J.D.

Geleyersgoet en Hollants Porceleyn, ontwikkelingen in de Nederlandse aardewerkindustrie, 1560-1660.

MEDEDELINGENBLAD NEDERLANDSE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE CERAMIEK, 108, 1982/4, p.1-88.

1948

Lawick V.

Geoogde tegels, p. 140-141.

Hobby, Tijdschrift voor verzamelaars. Tweede jaargang, n° 9 - juni 1948

1948

Lawick V.

Geoogde tegels, p. 53-56.

Hobby, Tijdschrift voor verzamelaars. Tweede jaargang, n° 4 - januari 1948

1901

Forrer R.

Geschichte der europa‹schen Fliesenkeramik vom Mittelalter bis zum Jahre 1900


2001, Marzo

Ruiz de Infante, Josune

Gli animali fantastici del "Pavimento Vaselli"

Ca ceramica per l'architettura, n° 40, p.6-13.

1989

Annaert Rica, Jacobs Veerle

Graven naar Graven. Het “Prinsenhof” te Kuringen, residentie van Loonse graven en Luikse prinsbisschoppen.


1933

Rackham Bernard

Guide to Italian Maiolica


1995

Caignie Frans

Guido di Savino alias Guido Andries. p.2-10. zie ook http://www.tegels-uit-antwerpen.be

Tegel 23/1995

1977

Hymersma Herbert-Jan (ook Hijmersma)

Guido di Savino and other Antwerp potters of the sixteenth century. Blz. 264-271.

The Connoisseur, augustus 1977, volume 195, number 786

1922

Laurent M.

Guido di Savino and the earthenware of Antwerp

THE BURLINGTON MAGAZINE, Volume 41, Number CCXXXVII (237), December 1922, p.288-297. [SBA H54464]

2015

Geyskens Leon

Haardstenen uit Antwerpse bodem, pp. 23

Rapporten van het stedelijk informatiecentrum archeologie en monumentenzorg, nr. 12 (2015). ook op http://www.tegels-uit-antwerpen.be en op https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/publicaties-archeologie/tijdlijn

1992/1993

Oost Tony

Halfprodukten, steunstukken en misbaksels: afval van een majolicawerkplaats, p. 99-108.

BLIK IN DE BODEM, recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen, tentoonstelling Vleeshuis, 24.10.92 tot 24.01.93

1982

Cataloog

Herkenrode 800 jaar, Tentoonstelling ingericht door "De Vrienden van het Stadsmuseum - Hasselt" vzw; 10 november 1982 - 15 januari 1983


1990?

Caluwaerts Guido

Herkenrode zoals het is. Herkenrode zoals het was.


1974/1975

Korf Dingeman

Het a foglie-ornament op Nederlandse majolica

ANTIEK, 9e jg, 1974/1975, p.693-711.

1986

Dumortier Claire

Het atelier van de Antwerpse geleyerspotbacker Franchois Frans (16e eeuw)

MEDEDELINGENBLAD NEDERLANDSE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE CERAMIEK, 125, 1986/5, p.4-37.

1910

Stockmans J.B.

Het burchtslot ter Hameiden of Rameyen, p. 303-349 (in:)

STOCKMANS, J.B. - Geschiedenis der gemeenten Kessel, Bevel, Nylen, Emblehem en Gestel; Lier 1910, 424 blz. [RG 2030E 15]

1996

Caen Joost

Het calvarieraam in het Caestertkasteel te Rumbeke. P. 25 - 42

Monumenten en Landschappen, Nov. - Dec. 1996

2005

de Nave Francine en Tijs Rutger

Het Complex woning-ateliers-museum Plantin-Moretus. Bouwgeschiedenis, pp. 112.


1973

De Barsée L.

Het eerste huis in "de oude stad"

Volkskunde, jg.74, n°3, p.251-264

1960

Gypen Lieven

Het Hof van Rameyen te Gestel, p. 140-148

Krans van Kastelen in de provincie Antwerpen

1997

Oost Tony

Het kleurrijk produkt van een wereldhaven. Antwerpse majolica uit de 16de en 17de eeuw.

UIT AARDE EN VUUR, Keramiek in Vlaanderen. Stedelijk Museum, Abtsgebouw - Oudenburg, 5 juli t/m 5 oktober 1997, p. 30 - 37.

1957

Pais-Minne E.

Het Maagdenhuis, Museum der Commissie van Openbare Onderstand te Antwerpen

ANTWERPEN, Tijdschrift der STAD ANTWERPEN, 3e jg, nr.1, april 1957, p.4-8. [SBA K165370]

1975

Laenen M.

Het middengebouw van het huis "De (witte) engel" te Antwerpen als revelatie van de Antwerpse stedelijke profane bouwwijze in hout.

Miscellanea Prof. Em. Dr. K.C. Peeters, Antwerpen

2007 december, jg 7

Gherards, Femke & Maris, Martine

Het mysterie van majolica: een tocht in het teken van tegels, p. 62-64.

Behoud & Beheer - Berichten 2007. Collectiebeleid - Musea, Bewaarbibliotheken en Erfgoed stad Antwerpen

1958-2, nr. 70

Gabriels Juliane Dr.

Het Nederlandse ornament in de Renaissance, 206 blz., 40 Pl.


1916

Hoynck van Papendrecht A.

Het oude Noord-Nederlandsche Majolika in het museum van Oudheden te Rotterdam, 1916, Amsterdam, 16 blz.

overdracht uit: Eigen Haard, 5 feb. 1916, nr.6

1999

van Wezel G.W.C.

Het Paleis van Hendrik III Graaf van Nassau te Breda, pp. 448. (oogtegels p. 182, 296) De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst


2004

POLES, Vincent Estall i

Historia, Arte y tradición de los Azulejos Val'encianos (España); 131 blz.


1998

Fawcett Jane

Historic Floors, their History and Conservation. 250 blz


1998

Gentilini Giancarlo

i Della Robbia e l'"arte nuova" della scultura invetriata

Fiesole, Basilica di Sant'Allessandreo, 29 maggio - 1 novembre 1998

1980

Piccolpasso Cipriano

I tre Libri dell'Arte del Vasaio, (The three books of the Potter's Art). A facsimile of the manuscript in the Victoria and Albert Museum London. Translated and introduced by Ronald Lightbown and Alan Caiger-Smith, Scolar Press, London 1980. Volume I and


1998

Bojani Gian Carlo

Il Lavoro ceramico. Sintesi dell'arte. 310 blz.


2000

Rosen, Jean (ed)

Images du pouvoir, Pavements de faïence en France du XIIIe au XVIIe siècle, Edité à l'occasion de l'exposition au Musée de Brou à Bourg-en-Bresse du 24 juin au 24 septembre 2000, 200 blz.


1957

Kesteloot L.

In Memoriam Charles Van Herck

ANTWERPEN, Tijdschrift der Stad Antwerpen, 3e jg, nr.4, december 1957, p.135-136. [SBA K165370]

1933

Ernalsteen Jos

In memoriam Frans Claes. Brecht: Braeckmans, 1933, 6 blz. (overdruk uit: Oudheid en Kunst: 1933) SBA A 255250


1978

Mariën-Dugardin A.M.

Influence de la majolique anversoise sur celle des Pays-Bas septentrionaux. Influence de la faïence de Delft sur la production faiencienne belge

MEDEDELINGENBLAD NEDERLANDSE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE CERAMIEK, 89, 1978/1, p.3-16.

1980

Bulté Jeanne

Initiation à la faïence. Ouest-France, 1980. 32 blz. (meerdere kleurenfotos)


2003

De Jonge Krista

Interieurafwerking in de residenties van de hoge adel in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 16de eeuw. Twee casestudy's. p. 33-54. (p. 42: majolicategels in de kapel?)

Gentse bijdragen tot de interieurgeschiedenis, vol. 32, 2003.

2003-2004

Amouric Henri

Intimités de Faïence. Carreaux de pavements et revêtements mureaux en Languedoc et Provence, XVIe-XVIIIe siècles. 264 blz.


s.d.

z.n.

Italiaansche en Spaansche majolica op Nederlandsche schilderijen.

(Mededeelingen?) , p. 49-56

z.j.

Denucé J

Italiaansche koopmansgeslachten te Antwerpen in de XVIe - XVIIIe eeuwen. 181 blz


1995

Dumortier Claire

Italian influence on Antwerp maiolica in the 16th and 17th century

THE CERAMICS CULTURAL HERITAGE, Faenza, 1995, p.769-776.


Wilson Timothy

Italian maiolica in the Ashmolean Museum. 80 blz.; 34 Kleurfoto's.


1972

Scott-Taggart John

Italian Maiolica. 63 blz.


2002

Pleguezuelo Alfonso

Jan Floris (c, 1520-1567), a flemish tile maker in Spain. P. 123-144.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

1983

Cataloog

Keramiek, p. 32-59

Culturele Geschiedenis van Vlaanderen, deel 7: Kunstgeschiedenis, Kunstnijverheid.

2003

Tjernström Sofia

Keramik I Arkitekturen,Byggförlaget, Sweden, 2003. (Salon van Carlos V in het Alcazar, Sevilla 1577-1578, Frans Andries/Christobal de Augusta)


1992/1993

Derycke Ivan

Korte historische schets van het onderzoeksgebied 'Guldenberg', p. 49-54.

BLIK IN DE BODEM, recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen, tentoonstelling Vleeshuis, 24.10.92 tot 24.01.93

1961

Korf Dingeman

Kwadraattegels

MEDEDELINGENBLAD NEDERLANDSE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE CERAMIEK, 21, 1961, p.16-18.

2000

Nuciarelli Franco Ivan / Oeri, Vittorio / Sensi Mario

La Cappella Baglioni di Spello. 500 anni dopo. 62 blz.


2004

Busti Giulio e Cocchi Franco

La ceramica umbra al tempo di Perugino. 219 blz.


1934

Giacomotti Jeanne

La Céramique II, La Faïence en Europe du Moyen Age au XVIIIe siècle, 64 blz.


2004

Rosen Jean

La faïence en France à l'époque de la Renaissance (1495-vers 1650). Bilan des connaissances et essai de synthèse. Blz. 47-52.

Techné. Terres Cuites de la Renaissance, 20, 2004.

1990

Giacomotti Jeanne

La Faïence. Blz. 5-20.

Antiquités et Objets d'Art, 4. Faïences et Porcelaines. Italie.

1994

Berti Fausto

La Farmacia di Santa Maria Novella, Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo, 1994, 16 blz.


1988

Chastel André

La grottesque, pp. 95.


1982

Cora Galeazzo - Fanfani Angiolo

La maiolica di Cafaggiolo, 191 blz.


2002

Dumortier Claire

La majolique Anversoise: les données historiques. p.39-49.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

1961

Giacomotti Jeanne

La Majolique de la Renaissance, 165 blz., 32 platen.


1993

Rondot Bertrand

La Majolique Italienne, Musée des Arts décoratifs de Lyon, 20 blz., 12 foto's couleur.


2004

Crépin-Leblond Thierry

La production de faïence à Anvers: son influence sur la Renaissance française. Blz. 45-46.

Techné. Terres Cuites de la Renaissance, 20, 2004.

1948

Martin Henri

La Renaissance Italienne


2002

Pillet Marc

La splendeur des sols Français du Xie au Xxe siècle. 255 blz.


1957

Renaud J.G.N.

Laat-middeleeuwse majolica uit nederlandse bodem

MEDEDELINGENBLAD NEDERLANDSE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE CERAMIEK, 8, 1957, p. 1-11.

1929

Huteau Henri

Le carrelage historié de l'église de Brou - Le pavement du choeur et de la chapelle de la Vierge, ce qu'il était, ce qu'il est devenu; conférence faite à la Société d'Emulation et d'Agriculture de l'Ain, 1929, 31 blz.


1921

Francon Francois

Le Carrelage historié de l'Eglise de Brou, p.41-49, 62-63, 79-81, 84-90, 188-199. + 3 planches


2000

Berti Fausto

Le ceramiche

Spezeria di Santa Fina (a cura di Patrizia La Porta), p. 51-108

1995

Berti Fausto

Le Ceramiche della Farmacia di San Marco, Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo, 1995, 20 blz.


1997

Berti Fausto

Le Ceramiche della Farmacia di Santa Fina di San Gimignano, Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo, 1997, 32 blz.


2000

Cataloog

Le monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse. 64 blz.


1958

Smekens F.

Le Musée Vleeshuis à Anvers, p. 4-9.

Cahiers de la Ceramique et des arts du feu, nr. 9 (1958) + supplement

2002

Rosen Jean

Le(s) pavement(s) de faïence (1495) du Chateau de Longecourt-en-Plaine (21, France). P. 477-480.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

1988

Dumortier Claire

Les ateliers de majolique à Anvers (1508-1585)

BULLETIN VAN DE ANTWERPSE VERENIGING VOOR BODEM- EN GROTONDERZOEK, 1988, nr. 1, p. 23-38.

1935

Nicaise H.

Les carreaux en faience anversoise de l'ancienne abbaye d'Herckenrode

BULLETIN VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS (Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire), 1935, nr.4, p.92-104; nr.5, p.117-127.

1885

Claes F. & V.

Les découvertes archéologiques à Anvers pendant les traveaux de rectification des quais en 1883, Conférence et exposition d'antiquités. (Zelfde tekst: "Extrait du compte-rendu du Congrès d'Archéologie et d'Histoire de 1885", Anvers, 1889, 8 blz. [UFSIA CB

ANNALES DE LA FEDERATION ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE BELGIQUE, Congres d'Anvers, 1885, I, pp. 153-157. (uit: L.m.1.) [SBA K19594]

1882

Pinchart Alexandre

Les fabriques de verres de Venise, d'Anvers et de Bruxelles au XVIe et au XVIIe siècle

BULLETIN DES COMMISSIONS ROYALES D'ART ET D'ARCHEOLOGIE, 1882, pp. 343-394 (kopie pp. 367-371). [SBA K11546] (uit: L.m.1.)

1872

Houdoy J.

Les Faïences de Philippe le Hardi (1391)

GAZETTE DES BEAUX-ARTS, V, Parijs, 1872, p. 93-96. [SBA H22628]

1991

Pasinli Alpay & Balaman Saliha

Les Faïences et les Céramiques Turques - Cinili Kö?k. 132 blz.


1987

Dumortier Claire

Les faïenciers italiens à Anvers au 16ème siècle, Aspects historiques

FAENZA, LXXIII, 1987, 4-6 p.161-172

1973

Mariën-Dugardin A.M.

Les grotesques dans la majolique anversoise de la seconde moitié du XVIe siècle

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX D'ART et D'HISTOIRE, 45e année, 1973, Bruxelles, p.173-200.

1990

Alvera Bortolotto Angelica et DUMORTIER, Claire

Les Majoliques Anversoises "à la façon de Venise" de la première moitié du XVIe siècle

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR OUDHEIDKUNDE EN KUNSTGESCHIEDENIS, nr.LIX, Brussel, 1990. Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'Art

1990

Dumortier Claire

Les marques en majolique Anversoise (XVIe-début XVII siècle, Problèmes d'interpretation

MERKEN OPMERKEN, Departement archeologie en kunstwetenschap, K.U.L. Leuven, 1990, p.113-126.

1936

Nicaise H.

Les modèles italiens des faïences néerlandaises au XVIe et au début du XVIIe siècle

BULLETIN DE L'INSTITUT HISTORIQUE BELGE DE ROME, Fascicule XVII, Bruxelles 1936, p.107-141.

1934

Nicaise H.

Les origines italiennes des Faïenceries d'Anvers et des Pays-Bas au 16e siècle

BULLETIN DE L'INSTITUT HISTORIQUE BELGE A ROME, Fascicule XVI, Rome, 1934, p.109-129.

2021

Caignie Frans en Dumortier Claire

Les pavements en majolique anversoise du château de Boussu

website: www.tegels-uit-antwerpen.be

1925/1926

Lefevre F., E.H.

Les traveaux de l'orfèvre malinois Jean Vermoelen pour l'abbaye d'Herckenrode en 1547

MECHLINIA, V, 1925-1926, nr.7, november 1925, p.107-112. [SBA K53972]

2007

Piccolpasso Cipriano

Les trois livres de l'art du pottier Présenté et traduit par Jean-Marie Lhôte, avec la participation de Jean Rosen pour les notes et la contribution de Liliane Sfeir-Fakhri pur la traduction du manuscript, Péface de Rowan Watson.


1860

Popelin Claudius

Les troys libvres de l'art du potier. fotocopie van voorpagina, voorwoord X-XII, p. 8. [SBA H 81588 en H 71140]


2008

Tyler Kieron, Betts Ian, Stephenson Roy

London's Delftware industry. The tin-glazed pottery industries of Southwark and Lambeth, pp. 138

Molas Monograph 40

2002

De Groote, Koen

Low counties majolica: fragments of drinking bowl found at the St Salvator abbey of Ename and in the town of Aalst (East-Flanders, Belgium). P.447-448.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

2018

Geyskens Leon

Luxe mocht iets kosten? + Catalogus van de majolicavondsten, 44-87

Majolica. Uit de bodem van het Mechelse Sint-Janshof, uitgave van: Mechelse Vereniging voor stadsarcheologie (MVSA)

1989

Cataloog

Maiolica Arcaica Toscana e 'zaffera a rilievo'. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, n° 48, 1989. 57 blz.


1999

Gaimster David

Maiolica in the North, the archeology of tin-glazed earthenware in North-West Europe, c.1500-1600, edited by David Gaimster. Britisch Museum Occasional Paper number 112. 188 blz


1988

Quinterio Francesco

Maiolica nell' architettura del Rinascimento Italiano 1440-1520, 127 blz.


1998

Gardelli Giuliana

Maiolica per l'architettura. Pavimneti et rivestimenti rinascimentali di Urbino e del suo territorio. 150 blz.


1991

Cataloog

Maioliche al Bargello, in ricordo di Terenzio Ducci. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, n° 16, 1991. 47 blz.


1987

Cataloog

Maioliche Marcate. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, n° 43, 1987. 57 blz.


1991

Cataloog

Maioliche Umbre del secolo XVI, Orvieto, Gubbio, Montebagnolo. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, n° 36, 1991. 47 blz.


1987

Cataloog

Maioliche Veneziane. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, n° 42, 1987. 39 blz.


2002

Veeckman Johan, Ed.

Majolica and Glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. 494 blz.


1992

Bosteels K.

Majolica en Faience uit de kerkgracht, 11 april tot 13 september 1992, Vleeshuismuseum Dendermonde, K. Bosteels, 32 blz.


2001

Oost Tony

Majolica en Faience uit Wintham

VOBOV-Info, Nr 54, december 2001, p.36-38.

2002

Oost Tony en Veeckman Johan

Majolica in Antwerp: the archaeological evidence. P. 51-68.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

2002

Falk Alfred & Gaimster David

Majolica in the Baltic c. 1350-1650: a material index of Hanseatic trade and cultural exchange with Western Europe. P. 371-390

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

2003

Veeckman Johan

Majolica production in 16th and early 17th century Antwerp: a commercial hit. 6 blz. Lezing op duits congres.


2001

Overbeeke Sonja

Majolica, Hans Vierleger. P.4-6.

Vrienden Frans Hals Museum, nr. 48, juni 2001.

2006

Veeckman Johan

Majolica, kleurrijk product van een wereldstad. Erfgoeddag 2006. Flyer, 6 blz.


1991

Cataloog

Majolica, p. 78-81 (Tegel AGP/73/50)

UIT HET VERLEDEN GEPUT, Gebruiksgoed van opgraving tot museum - de verzameling Jan Gruyaert - 15 jun i- 20 oktober 1991 - Provinciaal museum Sterckshof - Deurne -Antwerpen, 139 blz.

1994

Pauwels A.G.

Majolica. 212 blz.


2018

Caignie Frans

Majolicanijverheid te Antwerpen - ontstaansgeschiedenis

Majolica. Uit de bodem van het Mechelse Sint-Janshof, uitgave van: Mechelse Vereniging voor stadsarcheologie (MVSA), 25-32

2018

Caignie Frans

Majolicategels in Mechelen

Majolica. Uit de bodem van het Mechelse Sint-Janshof, uitgave van: Mechelse Vereniging voor stadsarcheologie (MVSA), 34-43

2022

Caignie Frans

Majolicategels uit de Antwerpse bodem - Maiolica tiles excavated in Antwerp

Rapporten van het Stedelijk informatiecentrum archeologie en monumentenzorg, 23/2022, pp. 132

2020

Caignie Frans

Majolicategels uit de Braderijstraat, pp. 58

Rapporten van het stedelijk informatiecentrum archeologie en monumentenzorg, nr. 13 (2020). ook op http://www.tegels-uit-antwerpen.be en op https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/publicaties-archeologie/tijdlijn

2008 september;
2009 november

Caignie Frans

Majolicategels uit de Sint-Augustinuskerk, pp. 40

Rapporten van het Stedelijk informatiecentrum archeologie en monumentenzorg, 3
ook op http://www.tegels-uit-antwerpen.be
en op http://archeologie.antwerpen.be

2003

Caignie Frans en Oost Tony

Majolicategels uit het kasteel van Egmont te Zottegem (België). P. 4-15.

Tegel 31/2003

2004

Caignie Frans en Oost Tony

Majolicategels uit het kasteel van Egmont, Zottegem (O.Vl).

Archeologia Mediaevalis, Kroniek 27, p.57-58

1997

z.n.

Majolicavloer Ecouen, 16 tegels, kleurfoto.

Salon International Céramique de Collection et des Arts du feu, Paris, 1997, p. 100-101.

2001

Ostkamp Sebastian

Majolicavloertegels, p.60, 68-70

Gebruikt en Gebroken, Rapporten over de Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie, nr.10

2008

Caignie Frans en Van den Eynde Guido

Majolicavloertegels: een overzicht, p. 78-87.

Over de vloer, met voeten getreden erfgoed.

1959

Groneman A.

Majolicavondsten te Breda

JAARBOEK VAN DE GESCHIED- en OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BREDA 'DE ORANJEBOOM', XII, 1959, p.22-55

1984

Geyskens Leon

Majolicavondsten uit opgravingen te Antwerpen: de zalfpotten. p. 13-30

Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, nr. 6

2003

Deswarte-Rosa, Sylvie

Majoliques Européennes, Reflets de l'estampe Lyonnaise (XVIe - XVIIe siècles), Actes des journées d'études internationales "Estampes et Majoliques", Rome (12 octobre 1996) - Lyon (10, 11, 12 octobre 1997). 187 blz.


2003

Fiocco, Carola - Gherardi Gabriella - SFEIR-FAKHRI, Liliane

Majoliques Italiennes du Musée des Arts Décoratifs de Lyon, Collection Gillet. 340 blz.


1999

Dumortier Claire

Majoliques retrouvées dans l'ancienne abbaye de Neumunster, pp.209-217

Mousset J.L. éd, Le passé recomposé. Archéologie urbaine à Luxembourg.

1983

Maclot Petra

Meer van wan'd'en weten te Antwerpen ... Een 16e eeuwse wanddecoratie met "Vogelkens en Tronies" in een huis bij de Veemarkt

BULLETIN VAN DE ANTWERPSE VERENIGING VOOR BODEM- EN GROTONDERZOEK, 1983, nr.5, p.166-175.

1976

Korf Dingeman

Merkwaardige majolicavondsten bij Haarlem

ANTIEK, 10e jg, 1976, p.769-789

1971

Conti Giovanni

Museo Nazionale di Firenze. Palazzo del Bargello. Catalogo delle Maioliche. A cura di Giovanni Conti, Firenze, 1971. Beschrijving van 622 stukken.


1946

Crick-Kuntziger M.

Necrologie "Marcel Laurent" + Bibliografie M. Laurent

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE, 1946, 3e série, tôme XVIII, p.88-93.

1949

Cataloog

Nederlands Aardewerk 1500-1800, Tentoonstelling Gemeentemuseum 'S-Gravenhage, 6 augustus - 2 october 1949. 148 blz. + 24 afb.


1963

Korf Dingeman

Nederlandse Majolica, 112 blz.


1998

Biesboer Pieter

Nederlandse Majolica. 1551-1650. Schotels en tegels. 188 blz.


2002

Hughes Michael & Gaimster David

Neutron Activation Analyses of majolica by the British Museum. P. 215-241.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

1992

Grosfeld Jeroen

Nieuwe kijk op oogtegels

Breda's Museum Post, 1e jg, oktober 1992, nr.2/3, 2 blz.

1985

Dumortier Claire

Note concernant Merten Thymans, vitrier anversois de l'abbaye d'Herckenrode (XVIe siŠcle)

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX d'ART ET d'HISTOIRE, 56, 1985, 2, p.123-125. [ALB 220R], [KMK&G], [M.Br.Rui] H 72339

1937

Nicaise H.

Notes sur les Faïenciers Italiens établis à Anvers dans le premier tiers du 16ième siècle

REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D'HISTOIRE (Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis), tôme XVI, Bruxelles, 1937, blz.189-202.

1876

Gaullier E.

Notes sur quelques artistes ou artisans bordelais, etc ... (betreft: het connossement over de cendre gravelée).

Bulletin de la Société Archéologique de Bordeaux, Vol III, 1876, p.125. uit: Ph.1. p.25, in: GASSIES, J.B. Progrès des études préhistoriques dans la région du Sud-Ouest de la France depuis trois ans.

1983

Cataloog

Nuova sala delle maioliche. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, n° 11, 1983. 15 blz.


1983

Teixeira José

O Paço Ducal de Vila Viçosa, sua Arquitectura e suas Colecções


1905

Wylde C.H.

Old English Drug and Unguent Pots found in Excavations in London

THE BURLINGTON MAGAZINE, Vol. VII, april 1905, p.76 en mei 1905, p.160 (commentaar van R.L. HOBSON)

1965

Pais-Minne E.

ONBEKEND MEESTER (tussen 1553 en 1587) - Papkommen, Antwerps plateel, Maagdenhuis - Museum der Commissie van Openbare Onderstand - Antwerpen

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 1965, p.16, 16a, 16b.

1961

Dorgelo Alex

Onbekende majolica vloertegels

Mededelingenblad Vrienden van de nederlandse ceramiek, nr.21, 1961, p.6-9,

1974

Peeters Ludo

Opgraving van het Gallifortkasteel gelegen te Deurne bij Antwerpen (Kampagne 1970-1973), Heemkundige Kring Turninum V.Z.W.

Turninum, driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring Deurne, 1978 - 1.

1983, september-okto

Geyskens Leon

Opgravingen Kaasstraat 13 / afvalput 2 te Antwerpen; de majolica. p. 154-156.

Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, nr. 5

2004

De Clercq Wim & Mortier Steven

Opgravingen op het kasteel van Pieter Bladelin te Middelburg (Maldegem, O.Vl.). Onderzoelsresultaten van de campagne 2003.

Archeologia Mediaevalis, Kroniek 27, p.12-14

1990

ter Avest H.J.

OPMERKELIJK AFVAL, Vondsten uit een 17de eeuwse beerput in Harlingen, Gemeentemuseum HET HANNEMAHUIS, HARLINGEN, 1990, 114 blz. Majolica en Fayence, p. 55-72.


2001

Kröll Karola

Ornamentierte Bodenfliesen der frühen Neuzeit in Lüneburg - eine kleine Auswahl. P.29-34.

Denkmalpflege in Lüneburg, Lüneburger Stadtarcheologie e.V

1988

De Jong Marijnke en De Groot Irene

Ornamentprenten, I, 15de & 16de eeuw. 327 blz.


1917

Neurdenburg Elisabeth

Oud Aardewerk toegelicht aan de verzamelingen in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam, 88 blz.


1932

Philippen, L.J.M. pr

Oud Antwerpsch plateelwerk

Gedenkboek Frans Claes. Museum "De Gulden Spoor" te Antwerpen, in: ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, Jaarboek 1932, p.243-257.

1933

Ottema Nanne

Oud-Antwerpsch plateelwerk (in de veiling Fr. Claes)

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 9, 1933, p.43-52.

1947

de Jonge C.

Oud-Nederlandsche Majolica en Delftsch aardewerk


1985

Hoekstra T.J.

Oude Gracht 99

Archeologische en bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht, 1985.

1943

Neurdenburg Elisabeth Dr.

Oude Nederlandsche Majolica en Tegels - Delftsch aardewerk. (De Heemschutserie nr 35), 176 blz.


1978

Neurdenburg Elisabeth Dr.

Oude Nederlandsche Majolica en Tegels - Delftsch aardewerk. 186 blz. + 96 foto's.


1909

Pit A.

Oude Noord-Nederlandsche Majolica

OUD HOLLAND, 1909, Vol. 27, pp.133-141.

1913

Neurdenburg Elisabeth

Oude Noord-Nederlandsche majolica

BULLETIN VAN DEN NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND, 6e jaargang, 1913, p.228-232.

1988

Pais-Minne E.

Papkommen in het Maagdenhuismuseum O.C.M.W. te Antwerpen

750 jaar St. Elisabeth Gasthuis, Programmaboek Van "Hospitale Infirmorum" tot Centrum "Elzenveld", 1988, p. 47, 49.

1931

Girard Francisque

Pavement de l'Eglise de Brou

Les meubles Bressans, 1931, p. 9.

1995

Cataloog

Petits Carrés d'Histoire - pavements et revêtements mureaux dans le midi méditerranéen du Moyen Age à l'époque moderne. Palais de Papes, Avignon, 20 octobre 1995 - 14 janvier 1996, 160 blz.


1983

Milanese Marco

Piastrella di fabrica genovese del XVI secolo dall'archeologia di emergenza a Genova.

XVI convegno internazionale della ceramica, Albisola 28-30 maggio 1983, Atti, p. 313-315.

1950

Corbet August Dr

Pieter Coecke Van Aelst, 95 blz.

(Maerlantbibliotheek XXI)

1985

z.n.

Plateel

1585-1985, Antwerpen en de scheiding der Nederlanden. Tentoonstellingen, Voordrachten, Historische en Folkloristische manifestaties, april - december 1985 (groot formaat) p. 14-16.

2000

Dumortier Claire

Pots de pharmacie en majolique Anversoise conservés aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire

Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, nr.LXIX, Brussel, 2000, p.113-132.

2009

Caignie Frans en Dumortier Claire, m.m.v. Joliet Wilhelm en Van de Loo Wim

Prent en Tegel. Historische personages uit de Nederlanden op tegels in de collectie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel.

Tegel 37/2009, p. 9-24

1986

Oost Tony

Produkten van Antwerpse tegelbakkers

CULTUREEL JAARBOEK STAD ANTWERPEN IV, 1986, p.26-28.

2021

Caignie Frans (ed.), Kamermans Johan, Karssenberg Goossen, van de Loo Wim, Pleguezuelo Alfonso, de Ree Ger, Schenk Lejo

Raakvlakken tussen Oost en West. Onderzoek van geometrische tegeldecors uit de Nederlanden - Crossroads between East and West. Study of geometric tile designs from The Netherlands

uitgave van de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum, Otterlo, Nederland

1989

ARREN, Paul

Rameyen

VAN KASTEEL NAAR KASTEEL, deel 3, 1989, p.92-100. SBA 515.426]

1984

Oost Tony

Recente Antwerpse vondsten van 16de eeuwse tegelfragmenten in majolica

CULTUREEL JAARBOEK STAD ANTWERPEN 1984, p.25-27.

2003

Cataloog

Recenti acquisizioni. Museo Regionale della Ceramica di Deruta. Folder 6 blz+ zaalfiches in het Engels en het Italiaans.


2018

De Vos Annemie, Vandevijvere Melissa, Caignie Frans, Baeck Mario, Van der Snickt Geert

Restoration of the 'The Conversion of Saul': New techniques in the treatment of Flemish sixteenth century Antwerp tile panels

Journal of the Tiles & Architectural Ceramics Society, Volume 24, 2018, 34-45

1996

Cataloog

Rouen, Musée de la Céramique - Guide de visite. 46 blz.


2000, September

Janssens Koen

Scherven van het verleden

Universiteit Antwerpen, Driemaandelijks Magazine, jaargang 14, nr. 45. p. 12-15.

2005

Joliet Wilhelm

Schloss Nöthnitz. Fliesen aus Dornröschenschlaf geweckt, p. 26-29.

Fliesen und Platten, Heft 6/2005

2008

Baeck Mario

Schoonheid uit Klei en Cement. Vloer- en Wandtegels in de provincie Antwerpen. 128 blz.

Erfgoedgids

2006

Koller Gabrielle

Schönheit aus dem Feuer. Fliesenkunst aus acht Jahrhunderten. Die Sammlung Forrer im Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund. 127 blz.


2002

Baart Jan M.

Sixteenth century majolica from the North Netherlands. p. 145-154.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

1992/1993

Lettany Lieve, e,a,

Sluikbegravingen en huishoudelijk afval. De opgravingen aan de Schoytestraat, p. 77-91.

BLIK IN DE BODEM, recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen, tentoonstelling Vleeshuis, 24.10.92 tot 24.01.93

1981

Rumsby John

Some Italian Tile Pavements

TILE COLLECTING, Issue nr.4, february 1981, 4 blz.

1936

Nicaise H.

Sources d'inspiration flamandes des faïenciers anversois dans la première moitié du XVIe siècle

ANNALES DU XXXe CONGRES DE LA FEDERATION ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE BELGIQUE, Bruxelles, 1936, p.99-106.

1961

Groneman A.

Spaanse en Antwerpse majolica uit de Duinenabdij.

BULLETIN VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN KULTUREEL CENTRUM VAN DE DUINENABDIJ EN DE WESTHOEK, nr. 3, juli 1961, p.13-24.

1987

Mars A. en Termote J.

Spaanse majolica in het museum van het Sint-Janshospitaal te Damme

WESTVLAAMSE ARCHEOLOGICA, 3 (1987), p.93-100.

2006, september

Caignie Frans

Spaanse tegels in Vlaanderen

Kunsttijdschrift Vlaanderen, jg LV, nr 312, p.229, september 2006

2002

De Groote, Koen

Spanish, Italian and South-Netherlands majolica from an early 16th century deposit of the St Clara abbey of Beaulieu at petegem (East-Flanders, Belgium). P.443-446.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

1954

Smekens F.

Stad Antwerpen, Oudheidkundige musea, VLEESHUIS, Catalogus IV - Glas - Ceramiek, 202 blz.


1990

Veeckman Johan

Stadsarcheologie en stadskernvernieuwing: opgravingen aan de Zwartzustersstraat, p. 59-63.

CULTUREEL JAARBOEK STAD ANTWERPEN VIII - 1990

1997

Berti Fausto

Storia della ceramica di Montelupo, Uomini e fornaci in un centro di produzione dal XIV al XVIII secolo. Volume primo: Le ceramiche da mensa dalle origini alla fine del XV secolo. 357 blz.


1998

Berti Fausto

Storia della ceramica di Montelupo, Uomini e fornaci in un centro di produzione dal XIV al XVIII secolo. Volume secondo: Le ceramiche da mensa dal 1480 alla fine del XVIII secolo. 459 blz.


1999

Berti Fausto

Storia della ceramica di Montelupo, Uomini e fornaci in un centro di produzione dal XIV al XVIII secolo. Volume terzo: Ceramiche da farmacia, pavimenti maiolicati e produzioni "minori". 454 blz.


2002

Ostkamp Sebastian

Symbolen van huwelijk en familie op de materiële cultuur van de hoogste adel (ca. 1400-1525)

Middeleeuwse Toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Onder redactie van Woltering P.J., Verwers W.J.H., Scheepstra, GH. p. 305-337.

1972

Korf Dingeman

Symposium Antwerps plateel

MEDEDELINGENBLAD NEDERLANDSE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DE CERAMIEK, 66/67, 1972/1-2, p.37-52.

2002

Blondé Bruno

Tableware and changing consumer patterns. Dynamics of material culture in Antwerp, 17th-18th centuries. p. 295-311.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

1999

z.n.

Tausend Fliesen für den Dom.

Fliesen und Platten 11/99, p. 34-36

1981

Morman Ingrid

Tegelcollectie g. de goederen, Stedelijk museum de lakenhal leiden. 64 blz.


1997

Laméris Frides

Tegels en Majolica. Verkoopexpositie van de collectie Ritman, 19-21 september 1997. 26 blz.


1997

Gierveld Arend Jan

Tegels op Walcheren. De betegeling van het Hof van Zeeland in de 17de eeuw. 48 blz.


1982/1983

Teske J.

Tegels uit landen van de Islam.

ANTIEK, 17de Jg, 1982-1983, nr. 10, p.517-528.

1979

Korf Dingeman

Tegels. (7e geheel herziene en aangevulde druk, De Haan-Haarlem, 1979), 183 blz.


1973

Korf Dingeman

Tegels. 6e druk, 152 blz.


1930

Cataloog

Tentoonstelling van Oud-Vlaamsche Kunst, Antwerpen 1930. Exposition d'Art Flamand Ancien, Anvers 1930. Cataloog - Catalogue. Antwerpsch Plateel, 16e en 17e Eeuw. Faiences d'Anvers, 16e et 17e Siècle. P. 84-91. (Lijst van de tentoongestelde majolica op de Wereldtentoonstelling van 1930 te Antwerpen. Catalogus nummers D670 tot D740.)


2003

Degeorge Gérard & Porter Yves

The Art of the Islamic Tile. 288 blz.


1998

Cimok Fatih

The book of RÜSTEL PASA TILES


1982

Serlio Sebastiano

The five books of Architecture. An unabridged reprint of the English edition of 1611. The fourth book, twelfth chapter.


2000

Blanchett Chris

The floor tiles at The Vyne. 31 blz

Glazed Expressions, nr. 41/2000

1973

Van De Velde Carl

The Grotesque initials in the first Ligger and in the Busboek of the Antwerp Guild of Saint Luke

BULLETIN DER KONINKLIJKE MUSEA VAN KUNST EN GESCHIEDENIS, 1973, p.252-277.

2002

Subacchi Paola

The Italian Community in 16th-century Antwerp. P. 23-38.

Majolica and glass. From Italy to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century. Antwerpen 2002. Veeckman, J., Jennings, S., Dumortier, C., Whitehouse, D., Verhaeghe, F. (eds)

2008

Cataloog

The Sheila Hughes Tile Collection


1913

Rackham Bernard

The sources of design in Italian maiolica

BURLINGTON MAGAZINE XXIII, p.193-203, July 1913.

1982

van Lemmen Hans

The Vyne Chapel

GLAZED EXPRESSIONS, Tiles & Architectural Ceramics Society, Summer 1982 nr.3, 2 blz.


Blanchett Chris

Tiles from The Vyne; photos by C. Blanchett, 5 blz.


1991

Keskiner Cahide

Türkische Motive


1989

Dumortier Claire en Oost Tony

Un atelier de majoliques installé à Anvers vers 1600

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX D'ART ET D'HISTOIRE DE BRUXELLES, Vol. 60, 1989, pp.203-216.

1994

Dumortier Claire et Veeckman Johan

Un four de majoliques en activité à Anvers vers 1560

BULLETIN VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS, Brussel, 1994 deel 65, p.163-217.

1939

Nicaise H.

Un pavement en faïence anversoise du XVIe siècle

OUD-HOLLAND, jaargang 56, 1939, p.247-260.

1990

Bo Carlo

Urbino, het hertogelijk paleis, Atrium cultuurgidsen 1990, 76 blz


2008

Lemos dos Santos, Teresa

Valor intemporal (quinta da Bacalhoa, Azeitao, Portugal), p. 72-89.

Casa & Jardim, Abril 2008, n° 361

1992/1993

Veeckman Johan

Van 'Craywyck' tot Guldenberg. Archeologisch onderzoek op de Guldenberg, p. 55-62.

BLIK IN DE BODEM, recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen, tentoonstelling Vleeshuis, 24.10.92 tot 24.01.93

1963

Mauser Heinrich W.

Van Antwerps plateel tot Delftse Keramiek

Bulletin van de Vrienden van het Nederlands Keramiek en Glas, 30 (1963/1): pp. 31-33 [O.A. van der Want]

1962

Cataloog

Van Antwerps plateel tot Delftse keramiek - 12 mei-15 juli 1962. Het Sterckshof - Provinciaal museum voor kunstambachten - Deurne-Antwerpen, 88 blz. + fotos.


1982/1983

Oost Tony & Geyskens Leon

Van Nederzetting tot Metropool, Archeologisch-Historisch onderzoek in de Antwerpse binnenstad, Tentoonstelling Volkskundemuseum, 3 december 1982 - 17 april 1983. 185 blz.

(De tegels, haardstenen en kachelovens. P. 9092)

2000

Cataloog

Vanités de faïence. Entre Provence et Languedoc, carreaux de céramique espagnols, XVème - XVIIIème siècles. Tentoonstelling in Museon Arlaten, Arles, 18 novembre 2000 - 18 mars 2001. 185 blz


1997 mei

Braet Jan

Veiling op het Kaasterkasteel. De handelaar in oude zaken. P. 48-52.

Knack van 14 mei 1997

1969/1970

Lunsingh Scheurleer D.F.

Vier spaanse tegels in het Gemeente-museum te Zierikzee

ANTIEK, 4e jg, 1969/1970, p.430-431.

1970

Hendrickx M.

Vloertegels met opschriften op de luiken met koor en orkest van het Lamgods retabel

LIMBURG, XLIX (1970), p.240-243.

2003

Maes, Roger

Vloertegels van de Herkenrodeabdij. 1) Twee tegelpanelen, 2) fragmenten van zeskante majolicategels. 11 blz.


2003

Glaser Silvia

Von Venedig ins Reich - Majolikaimporte um 1600. p.72-83.

DITTMAR, Monika und ENDRES, Werner (Hrsg.) - Kiepe, Pferdefuhrwerk, Eisenbahnwaggon. Keramik als Gebrauchs- und Handelsware. Beiträge zum 35. Internationalen Hafnerei-Symposium des Arbeitskreises für Keramikforschung in Velten (Land Brandenburg) vom 22. bis 28. September 2002.

1959

Renaud J.G.N.

Voorlopers van 'Delfts' uit opgravingen

BERICHTEN VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK, Jg.9 (1959), p.238-243.

1981

Geyskens Leon

Voorstel tot het systematiseren van de beschrijving van majolicavondsten, p. 25-27.

Hades, Periodiek tijdschrift van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek, 198, nr. 34.

2005

Meulemeester Jean Luc

Vragen over het IHS-monogram op een schilderij van Hans Memling, p.579-586

Ministrando; Officieel maandblad van het Bisdom Brugge, Jg. 41, 15 augustus 2005.

1983

Maclot Petra

Wat er ons allemaal boven het hoofd hangt te Antwerpen ... Het Vleesmarktpapier: Eerste ontdekking van XVIde eeuws plafondbehang voor de Nederlanden

BULLETIN VAN DE ANTWERPSE VERENIGING VOOR BODEM- EN GROTONDERZOEK, 1983, nr.4, p.134-142.

1936

Halin Josée

Wat is GROTESKO-Ornament. Eenige getuigen der Renaissance te Antwerpen. Naar aanleiding van de beeldhouwwerken herkomstig uit het huis de Moelenaere van Dale

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 12, 1936, p.45-55.

1952

Helbig J.

Wat weten wij over de Belgische Keramiek, het Gebruiks- en Sier-aardewerk uit ons land?

Ons Heem, jg. 10, nr. 3-4, 1952, p. 53-73

1930

Cataloog

Wereldtentoonstelling voor Koloniën, Zeevaart en Oud-Vlaamsche Kunst, Antwerpen 1930; Afdeeling der Oud-Vlaamsche Kunst, Deel III (Meubelen en Versierkunst, Volkskunst - Aardewerk, Gedenkpenningen), Catalogus, Juni-September. Antwerpsch Plateel, 16e en 17e Eeuw, p.87-92. (Lijst van de tentoongestelde majolica op de Wereldtentoonstelling van 1930 te Antwerpen. Catalogus nummers D670 tot D740).


1930

Cataloog

Wereldtentoonstelling voor Koloniën, Zeevaart en Oud-Vlaamsche Kunst, Antwerpen 1930; Afdeeling der Oud-Vlaamsche Kunst, Deel IV (Manuscripten en Miniaturen, Wiegedrukken, Drukken uit de 16de en 17de eeuw, Prenten), Catalogus, Juni-September.


1998

Dutoo D.M.-B.

Wij lopen op geschiedenis. Vloeren en tegels uit Cisterciënzerabdijen. 30 Blz.


1934

Nicaise H.

XVIIe eeuwsche Antwerpsche of Nederlandsche tegels

JAARBOEK VAN ANTWERPENS OUDHEIDKUNDIGE KRING, deel 10, 1934, p.36-42. + Pl. 5.

1936

Nicaise H.

Zuidnederlandsche Majolika-fabrieken uit de 16e eeuw

OUD-HOLLAND, Jg. LIII, Aflev. I, 1936, p. 201-206.