Waar komen ze vandaan ?
Wat betekenen ze ?
Wat is hun toekomst ?

De keuken op de eerste verdieping van het Museum Het Vleeshuis is rondom bezet met tegels die elk een voorstelling weergeven uit ofwel het Oude Testament ofwel het Nieuwe Testament. Ook de schouw van de ernaast gelegen opkamer heeft een dergelijke betegeling. De afbeeldingen zijn zo prachtig weergegeven dat deze collectie meer dan de moeite loont om thematisch geïnventariseerd te worden en de kunstwaarde ervan kenbaar te maken aan een breder publiek.
 
Het doel van deze studie is een zo compleet mogelijke documentatie samen te stellen ten behoeve van verdere consultatie en studie en deze ter beschikking te stellen in de bibliotheek van het Museum.

Het boek “Bijbeltegels-Bibelfliesen” samengesteld door Jan Pluis is van een onschatbare waarde geweest bij het determineren van de tientallen verschillende bijbelthema’s uit het Oude en het Nieuwe Testament, alsook voor het bepalen van hun productieplaats en productieperiode.

Deze studie werd uitgevoerd in 1996 en beëindigd in januari 1997 met onderhavig rapport. Naar aanleiding van de publicatie ervan in 2019 op deze website werd de tekst opnieuw geredigeerd en geactualiseerd. Hoewel deze materie niet zozeer thuis hoort op een website die specifiek gericht is op de studie van de majolicategel, is dit de enige mogelijkheid om deze studie en betegeling kenbaar te maken en niet in een lade of ordner in de vergetelheid te laten opgaan.