Nog enkele andere musea bezitten een mooie collectie majolicategels. Bij wijze van spreken kan men stellen dat de tegels uit eigen huis voortkomen.

 1. Als eerste is Museum Plantin-Moretus aan de Vrijdagmarkt te Antwerpen zeker vermeldenswaard. Na de ontdekking in 1944 van een reeks tegels die als vloertje gelegd waren in wat vermoedelijk een “schatput” is geweest onder kelder 14 van het museum, waren toen drie tableaus samengesteld met voorstellingen uit het Oude testament. Het betrof tableaus van twaalf tegels, vier breed en drie hoog.
  Het terugvinden in 2007 van deze drie sinds 1972 verloren gewaande tableaus was de directe motivatie om deze collectie in zijn totaliteit te bestuderen. Met nog enkele losse tegels uit het museum zelf en tegels met gelijkaardig decor in enkele andere musea en collecties konden met de het totaal van 58 geïnventariseerde tegels reconstructies gemaakt worden van vermoedelijk 18 verschillende 12-delige tableaus met voorstellingen uit de geschiedenis van Tobias, Jona en Susanna die teruggaan op 16de-eeuws prenten.
  Bezoek Museum Plantin-Moretus
 2. Op 28 en 29 oktober 2005 organiseerde het Abdijmuseum Ten Duinen te Koksijde een internationaal colloquium over middeleeuwse tegels in cisterciënzerabdijen, met speciale focus op de tegels opgegraven in de ruïnes van de abdij zelf. Dit bood een unieke gelegenheid om ook de daar aangetroffen majolicategels te bestuderen en hierover een bijdrage voor het Jaarboek te leveren. Enerzijds werd er een reeks zeskanttegels aangetroffen die volgens het Herkenrode-model van Anjum geschilderd zijn. Een tweede reeks met Herkenrode-decor op tot dan toe ongekende vierkante randtegels en/of paneeltegels heeft ons ertoe gebracht een vierde model toe te voegen aan de drie reeds gekende zeskantmodellen uit Herkenrode zelf, uit Anjum en Fère-en-Tardenois.
  Bezoek Abdijmuseum Ten Duinen
 3. Het VolXmuseum te Deurne, voorheen gekend onder de naam Turninum, bewaart een reeks inlegtegels en majolicategels die in de loop der tijden opgegraven zijn op de ruïnes van het kasteel Gallifort te Deurne. Onder de oudste majolicategels rekenen we een Herkenrode zeskante vloertegel, een zevenpas-decor gevuld met palmetten en een randtegel met vierpas en diamantkop met afboordende parelstroken. Het kasteel werd in 1585 verwoest door de Spaanse bezetter, wat een datum ante quem geeft als productieperiode van deze tegels.
  Bezoek VolXmuseum

– De 63 majolicapapkommen in het Maagdenhuis aan de Lange Gasthuisstraat te Antwerpen vormen een unieke collectie majolica die nooit eerder in zijn totaliteit bestudeerd werd en die nu voor het eerst ook integraal in kleur wordt afgebeeld. De studie werd aangevuld met alle tot nu toe gekende archeologische vondsten van kommen en scherven met overeenkomstig decor.
Bezoek Maagdenhuis

– De oude keuken in het Museum Vleeshuis* is aan de vier wanden betegeld met 17de-eeuwse bijbeltegels gemaakt in Rotterdam. In 1996 kon deze betegeling beschreven en geïnventariseerd worden. De inventaris van de 1.014 tegels is opgenomen in een Excel bestand waarin men selecties kan maken op de aanwezige thema’s uit het Oude en het Nieuwe Testament. Tevens zijn alle tegels gefotografeerd en beschikbaar gesteld in fotomappen.
* In het “Museum Vleeshuis l Klank van de stad”, dat nu een interactief muziekmuseum is in een monumentaal gebouw in hartje Antwerpen, met een internationaal gerenommeerde collectie Antwerpse klavecimbels, is de Oude keuken niet meer toegankelijk voor bezoekers.
Bezoek Museum Vleeshuis l Klank van de Stad