Opvraging op >>> AUTEUR <<< of >>> ONDERWERP <<< of >>> JAAR <<<

Literatuur Majolicategels is een databank die de lijst bevat van alle publicaties – artikels en boeken – die handelen over majolicategels en aanverwante onderwerpen, gekend door de webmaster.

Volgende informatie wordt weergegeven:

> Auteur
> Onderwerp (= titel van het artikel of boek)
> Tijdschrift
> Jaar

De toepassing voorziet opvraging via drie ingangen:

1. op auteursnaam
2. op onderwerp (= titel van het artikel of boek)
3. op jaar

Nota

De zoekterm voor opvraging op auteur of onderwerp/tijdschrift dient slechts 3 of 4 tekens te bevatten uit het begin, het midden of het einde van de gezochte term.

> auteur : zoekterm “ber” bijvoorbeeld geeft alle titels geschreven door auteurs: Van den Berge, Van den Berghe, Vandenberg, Bergerijck, enz.

> onderwerp : Aan elke titel werden vijf onzichtbare velden toegevoegd waarin termen werden ingetoetst die verband houden met het onderwerp, maar niet als zodanig in de titel van het artikel, boek of tijdschrift voorkomen.  Zoekterm “antw” bijvoorbeeld geeft alle publicaties die “Antwerpen”, “Antwerps”, “Antwerpsch”, enz bevatten in ofwel de titel van het artikel, van het boek of van het tijdschrift. 
Hierdoor levert de opvraging een ruimer resultaat op. Voorbeelden zijn: Antwerpen, Italië, techniek, museum, verzameling, tentoonstelling, enz.

> jaar : zoekterm “197” bijvoorbeeld geeft alle publicaties gedateerd 1970 t/m 1979. Enkel het veld Jaar wordt hier gezocht.