DIT IS IN ROY ROS BLO

In het MAS bevinden zich vier huisnaamplaten in majolica van Antwerps fabricaat. In de 16de eeuw waren ze aangebracht in de gevel van het huis dat dezelfde naam droeg als de naamplaat.
Een vijfde huisnaamplaat, enkel gekend uit de literatuur, werd tijdens de studie ontdekt en bevindt zich nu in particulier bezit. Het bevond zich oorspronkelijk in de gevel van het huis op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de Sint-Jacobsmarkt, dat in 1972 werd afgebroken.
Een zesde plaat heeft waarschijnlijk niet als huisnaamplaat gediend, maar wordt volledigheidshalve aan deze studie toegevoegd.

In het verleden beperkten tegelpublicaties zich tot het vernoemen van deze naamplaten, zonder verdere nuttige informatie, al of niet met een afbeelding. Nooit is een diepgaande materiaaltechnische studie ervan gemaakt en nooit eerder is er intensief gezocht naar hun locatie- en herkomstgegevens.

Waar in versie 2 van de studie de huisnaamplaten behandeld werden in chronologische volgorde van verwerving door eerst Museum van Oudheidkunde Het Steen en nadien Museum Het Vleeshuis, worden in versie 3 (september 2017) vier platen twee aan twee gegroepeerd behandeld volgens de vermoedde gelijktijdige opdracht aan het majolica-atelier.