Het ontstaan van de majolicanijverheid in Antwerpen is onlosmakelijk verbonden met de persoon Guido di Savino, afkomstig van Castel Durante aan de Italiaanse Oostkust, die zich in het begin van de 16de eeuw in Antwerpen als pottenbakker / majolicabakker heeft gevestigd. 

Dit artikel is een compilatie van de beschikbare gegevens aangaande het verblijf en de activiteit van Guido di Savino in Antwerpen. Het is een overdruk, met aangepaste lay-out, van het artikel gepubliceerd in Tegel 23/1995 (pagina 2-10), het jaarboek van de Vrienden Nederlands Tegelmuseum.