Studierapport – Frans Caignie – 2006

Zeshoektegels met
“Anjum”-decor

Op 28 en 29 oktober 2005 organiseerde het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 te Koksijde een internationaal colloquium over “Nieuwe inzichten over middeleeuwse tegels in cisterciënzerabdijen. De tegelcollectie van Ten Duinen in een internationale context” met bijdragen uit Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Vlaanderen.
De restitutie aan het museum van een honderdtal majolicategelfragmenten ter gelegenheid van dit colloquium bood een unieke gelegenheid om de bestaande collectie majolicategels van het museum samen met deze gerestitueerde stukken in zijn totaliteit aan een hernieuwd onderzoek te onderwerpen.

Tableautegels

Omstreeks het midden van de 16de eeuw worden de abdijgebouwen in Koksijde opgesmukt met de zeer luxueuze Antwerpse majolicavloertegel. Dit getuigt niet alleen van de weelde en de rijkdom van de abdij in die periode, maar wijst ook op een continuering van een streven naar het mooie, het mee zijn met zijn tijd en waarschijnlijk ook het opeisen van enig aanzien onder de wereldlijke en kerkelijke instellingen van die tijd. Ten aanzien van de majolicavloer uit de abdij van Herkenrode mag worden gesteld dat de majolicavloeren van Ten Duinen die van Herkenrode overtreffen, niet in kwaliteit, niet in kwantiteit, maar wel in de veelzijdigheid van de toegepaste tegelvormen en tegeldecors. In totaal worden op de abdijsite acht verschillende tegeltypes aangetroffen.

Dit artikel is een overdruk, met aangepaste lay-out, van het artikel gepubliceerd in :
Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Themanummer Middeleeuwse tegels in cisterciënzerabdijen. De tegelcollectie van Ten Duinen in een internationale context, Novi Monasterii, vol. 5 – 2006, pp. 227-264.
Dit jaarboek kan worden aangekocht in het Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan 8, 8670 Koksijde.
Bezoek Ten Duinen

Bijzondere dank is verschuldigd aan de directie van Abdijmuseum Ten Duinen 1138 voor de toelating om dit artikel op deze website te publiceren.