Bij opgravingen, uitgevoerd door de afdeling archeologie van de stad Antwerpen in 2002 en 2004, in en rond de Sint-Augustinuskerk aan de Kammenstraat te Antwerpen, werd onder andere een belangrijke hoeveelheid scherven van aardewerk aangetroffen, waaronder een groot aantal majolicategelfragmenten.

Dergelijke grote tegelvondsten op één enkele site zijn eerder zeldzaam in Antwerpen. Het feit dat een groot deel van de opgegraven stukken misbaksel of halffabricaat blijken te zijn – wat een indicatie is voor een lokale productie – maakt het lot uitermate interessant voor een gedetailleerde studie.