In dit tweede deel worden 43 majolicategels bestudeerd die een ornamentaal decor vertonen. Een groot aantal ervan bevat geometrische figuren of delen ervan, die ingevuld zijn met kleurrijke arabesken. Meerdere exemplaren zijn nodig om het hele decoratief schema onder ogen te brengen.

We zijn er tevens in geslaagd drie tegels uit de collectie met elkaar te verbinden en te vermeerderen tot een geheel van “tapijten” die liggen als het ware boven op een ondergrond van geometrische figuren. Zie hiervoor “Deel V : Tegeltapijt”.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de Herkenrodetype tegels en de mogelijke inpassing van de welbekende leeuwenkoptegels in een groter geheel. 

Voor elke tegel wordt getracht, door het dupliceren of samen leggen van het betrokken decor, een idee te geven hoe een vloer met dat specifiek decor er kan uitgezien hebben.