Op deze pagina worden korte studies verzameld
die op zich belangrijk zijn om bewaard te worden en
een basis kunnen vormen voor verder onderzoek.


>>> De gele kruisvormige en blauwe stervormige oogtegels uit het kasteel van Hendrik III van Nassau te Breda zijn alom bekend. In deze studie wordt gezocht naar het verband tussen deze Nassau-oogtegels en de dezelfde voorstelling op vierkante tegels.


>>> Onder de 35 tegelfragmenten die werden aangetroffen op het zogenaamde ‘Fina stort’ op de linker Scheldeoever te Antwerpen bevinden zich voorstellingen die gekend zijn in het gamma van Antwerpse tegeldecoraties, maar ook enkele stukken die moeilijk te determineren zijn.


>>> In het Openluchtmuseum te Bokrijk bevindt zich een reeks van 24 vroege Antwerpse majolicategels van het type ‘Herkenrode’ (zeskante en vierkante) die afkomstig is van het huis De Witte Engel in de Zwartzusterstraat te Antwerpen, een van de weinige stadshuizen waarvan de houten gevel aan de binnenzijde tot in de 20ste eeuw bewaard bleef. In 1970 werd het afgebroken en door de stad geschonken aan het Openluchtmuseum om daar in het park heropgebouwd te worden.


>>> In Zeeland werden, en worden nog regelmatig kwadraattegels en cirkelbandtegels opgegraven met hoofdzakelijk dieren. Er is een grote overeenkomst met de exemplaren die in Antwerpen voorkomen. Eeen studie over war Antwerps en wat Middelburgs is, dringt zich op. Studie in voorbereiding.


>>> Deze lijst is een download van een Access database met publicaties en artikels die handelen over majolica, in het bijzonder majolicategels, gerangscikt op auteur.