Frans Caignie – 2015

Antwerpen kende vanaf begin 16de eeuw, tot ca. 1630, een belangrijke productie van majolica sieraardewerk en tegels.
De afdeling archeologie van de stad Antwerpen ontving in 2014 een gift van 36 16de-eeuwse Antwerpse majolicategels afkomstig uit een pand in de Braderijstraat.
Op basis van het decor kan deze collectie opgedeeld worden in vijf grote groepen waarvan hierna, in volgorde van bespreking, telkens een voorstelling in het klein is weergegeven.

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

In deze studie worden, in een eerste deel, voor elke groep telkens
– een gedetailleerde beschrijving gegeven van het decor van de tegels,
– dit decor gesitueerd binnen de inventaris van de Antwerpse majolicategels,
– gegevens verstrekt over de plaats en periode van productie, en
– een catalogus met de materiële kenmerken van elke tegel.

In het tweede deel worden deze tegels vergeleken met tegels uit gekende Antwerpse majolica-ateliers en vindplaatsen.