Frans Caignie en Tony Oost – 2003

Bij een opgravingscampagne in 1994 in het kasteel van Egmont te Zottegem zagen een aantal majolicategels en tegelfragmenten opnieuw het daglicht. Ze werden aangetroffen in de vulling van een beerput behorend bij een latrinegebouw dat in de 18de eeuw werd afgebroken.

Acht van de dertien tegelresten hebben tot eenzelfde vloer behoord en verdienen om onder de aandacht gebracht te worden. De vondst van majolicategels op de kasteelsite van Lamoraal van Egmont, lid van een van de meest vermogende en invloedrijke geslachten uit hun periode, levert eens te meer een bewijs van de exclusiviteit van het 16de-eeuwse Antwerps majolicaproduct, in het bijzonder de majolicavloertegel.

Dit artikel is een overdruk, met aangepaste lay-out, van het artikel gepubliceerd in:
Tegel 31/2003, jaarboek van de Vrienden van Nederlands Tegelmuseum, p. 4-15.
Dit jaarboek kan besteld worden in de Museumwinkel van Nederlands Tegelmuseum
.