Cover

In 2018 had de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie v.z.w. (MVSA) de intentie om de resultaten van het in 2010 uitgevoerd archeologisch onderzoek op de site van het Sint-Janshof in boekvorm te publiceren.

Aangezien er bij de opgraving aardig wat luxueus Antwerps majolica-aardewerk tevoorschijn kwam, ontstond het idee om de onderzoeksverslagen aan te vullen met een studie van respectievelijk de majolicategels en het majolica-aardewerk opgegraven op de Sint-Janssite. Frans Caignie en Leon Geyskens, vrijwilligers bij de dienst archeologie van de stad Antwerpen, beide onderlegd in deze materies, waren bereid gevonden hiertoe een bijdrage te leveren. *


Inhoudstafel

 • Voorwoord
  Chris Van Herck en Wim Devos
 • Bodemopbouw en historische achtergrond van de site
  Bouckaert K., Bracke M., Tiri W. en Devos W. – pp. 7 – 14
 • Archeologisch onderzoek op de site van het Sint-Janshof
  Bouckaert K., Bracke M., Tiri W. en Van Herck C. – pp. 15 – 24
 • Catalogus
  Geyskens Leon – pp. 61 – 87

Het boek “Majolica uit de bodem van het Mechelse Sint-Janshof” kan besteld worden via mvsa@telenet.be

* De auteurs danken de MVSA om de majolica gerelateerde bijdragen op deze website te kunnen publiceren.