Sinds het midden van vorige eeuw kwamen bij archeologisch onderzoek in Antwerpen met de regelmaat van een klok fragmenten van majolicategels aan de oppervlakte, zowel consumptie- als productieafval. In dit rapport worden voor het eerst alle majolicategels en tegelfragmenten uit Antwerpse bodem samengebracht. Van de meeste van deze vondsten kan redelijkerwijs aangenomen worden dat ze ook in Antwerpen geproduceerd werden; dit kan trouwens met zekerheid gezegd worden over de vondsten afkomstig uit de productiecontexten.

Het overzicht is niet alleen een staalkaart van wat in Antwerpen aan de man gebracht werd maar weerspiegelt tevens de lokale productie. Deze studie is dus meer dan enkel een catalogus; het is tegelijk een hulp om Antwerpse producten afkomstig uit een ruimer verspreidingsgebied te identificeren.


Since the middle of last century, many fragments of maiolica tiles were excavated during archaeological research with almost clock-like regularity, most of them the remnants of consumer waste. But in addition, tiles and tile fragments were also collected from various production sites. For the first time, this report aggregates all currently identified maiolica tiles and tile fragments recovered from Antwerp soil. It is reasonable to assume that most of these finds were also produced in Antwerp; a certainty with the finds from the production sites.
The overview is not just a sampling of what was sold in Antwerp but also reflects local production. This study is thus more than a simple catalogue of artefacts, it also serves as a guide to identifying Antwerp products over a wider distribution area.