Alleen voor de 16de-eeuwse elite ?

Antwerpen vertelt een ander verhaal

Leon Geyskens, m.m.v. Frans Caignie – 2013

Naar aanleiding van een mooie en interessante kacheltegel gevonden op de site Jeugdherberg in Antwerpen werd nagegaan wat er in de loop van ca. 40 jaar archeologisch onderzoek aan kacheltegelfragmenten verzameld werd in het depot van de dienst archeologie. Dat bleek meer dan gedacht, en een heel divers materiaal. Van import vanuit Keulen en Neurenberg naar plaatselijke productie in zowel beige- als roodbakkend aardewerk, evenals in Antwerpse majolica, bood zich een heel divers werkveld aan.

Een lange maar boeiende studie door Leon Geyskens met logistieke steun van Frans Caignie, vrijwillige medewerkers aan de Stad Antwerpen dienst archeologie, resulteerde in het nummer 8 in de reeks “Rapporten van het Stedelijk informatiecentrum archeologie en monumentenzorg” (SIAM-rapporten) van de stad Antwerpen met als titel: “Kachelovens. Alleen voor de 16de-eeuwse elite? Antwerpen vertelt een ander verhaal”.

Voor het eerst wordt hier hier een degelijk overzicht gegeven van vondsten vanaf ca. 1400 tot de tweede helft 16de eeuw, dat enig is voor Vlaanderen. Natuurlijk werden niet alle problemen opgelost en kunnen ook weer nieuwe vragen gesteld worden, zowel wat herkomst, datering en iconografie betreft. Hierdoor is deze studie een welkome uitdaging voor komende generaties onderzoekers.

Voorafgaandelijk aan deze studie werd een partiële studie uitgevoerd op twee zeer bijzondere collecties:
  – de archeologische vondsten in Museum Rockoxhuis, Antwerpen  >>> Open PDF <<<
  – 
de archeologische vondsten op het terrein van kasteel Gallifort, Deurne   >>> Open PDF <<<
De resultaten van deze twee partiële studies werden opgenomen in bovenvermeld rapport.