In de tegelverzameling van het MAS bevinden zich 36 zeer bijzondere majolicategels, beschilderd met fragmenten van figuratieve en ornamentale decors, die klaarblijkelijk afkomstig zijn uit meerdere tegeltableaus.

Onder de term tegeltableau wordt verstaan een voorstelling aangebracht op een uit aardewerktegels samengesteld vlak dat, na beschildering, werd gebakken in een pottenbakkersoven. Het beeld dat hierbij tot stand komt is dat van een schilderij op doek, wat een totaal verschillende benadering is van tegeldecoraties op individueel beschilderde tegels. Tegeltableaus tellen minstens 4 tegels, 2 breed op 2 hoog, elk 13 à 14 cm in het vierkant. Tableaus van 6, 9 of 12 tegels komen courant voor, maar ze kunnen ook veel grotere afmetingen aannemen.

Met de term tableaurandtegels doelen we op de tegels die als een kader zijn aangebracht rondom de voorstelling op een tegeltableau. De voorstellingen op deze randtegels maken geen deel uit van de voorstelling op het tableau. Men kan ze vergelijken met een fries die rondom de centrale voorstelling is aangebracht, of met het brede houten kader rondom een schilderij op doek of paneel.

In dit studierapport wordt getracht te achterhalen tot welk groter geheel deze 36 tegels hebben behoord. Op basis van de decoratieve elementen en de materiële kenmerken van de tegels werd gezocht naar stukken met overeenkomstige kenmerken en onderzocht of die al dan niet tot eenzelfde tableau konden behoord hebben. De studie wijst uit dat in de collectie Vleeshuis randtegels aanwezig zijn van mogelijk achttien verschillende tegeltableaus.

Allereerst komt het tableau met de voorstelling van De val van Saulus aan bod. Dit wordt slechts kort aangehaald om drie losse tegels te situeren waarvan het decor nauw aanleunt bij voorstellingen op de randtegels van dit tableau.

Opvallend is een reeks randtegels met voorstellingen van putti die tot vier verschillende tegeltableaus hebben behoord.

Daarnaast kan nog een reeks randtegels worden samengebracht waarop groteske elementen zijn afgebeeld, die vermoedelijk tot acht verschillende tableaus behoorden.
Ook zijn vier tableaus afgeboord met tegels waarop een ornamentaal decor is aangebracht.