RAAKVLAKKEN TUSSEN OOST EN WEST
Onderzoek van geometrische tegeldecors uit de Nederlanden

Het geometrische decor op vroege tegels uit de Nederlanden is een onderwerp dat heel wat interesse kent bij tegelonderzoekers en tegelverzamelaars.

Hoe komen meetkundige figuren als driehoeken, vierkanten, zeshoeken, achthoeken, kruizen en zelfs cirkels met een islamitische achtergrond op tegels terecht?

Een groep vrienden van het Nederlands Tegelmuseum te Otterlo, Nederland, heeft hieraan een publicatie gewijd.


Uitgegeven door de Vrienden NederlandsTegelmuseum
najaar 2021 – 223 pagina’s – € 29,95 – Nederlands/Engels
bestellen bij : Nederlands Tegelmuseum
info@nederlandstegelmuseum.nl

CROSSROADS BETWEEN EAST AND WEST
Study of geometric tile designs
from The Netherlands

The geometric decor on early tiles from The Netherlands is a subject of considerable interest to tile researchers and tile  collectors.

How do geometric figures such as triangles, squares, hexagons, octagons, crosses and even circles with an Islamic background end up on tiles?


A group of friends of the Dutch Tile Museum in Otterlo, The Netherlands, has devoted a publication to this subject.

Published by the Friends of the Dutch Tile Museum
autumn 2021 – 223 pages – € 29,95 – Dutch/English
order from : Nederlands Tegelmuseum
 info@nederlandstegelmuseum.nl